Residències Barbens

Canal ètic del informant

En compliment de la nova Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, posem a disposició dels nostres empleats i tots aquells que mantenen una relació contractual amb la nostra empresa un canal de comunicació segur i confidencial per denunciar presumptes accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la UE o altres accions indegudes que es produeixin als centres de treball pel personal i directius, sense perjudici, a el seu cas, de les conseqüències penals o laborals que se'n poguessin derivar.

Un canal segur i confidencial que permet realitzar denúncies anònimes que seran analitzades i investigades en cas que hi hagi elements o indicis suficients.

Residències Barbens
Residència Barbens I
Pl. Mestre Benet, 4-5-6.
25262 BARBENS (Lleida)
973 71 80 10
Residència Barbens II
C. del Nord, 11
25262 BARBENS (Lleida)
973 58 00 16
Residència Castellserà
C. Lleida, 18
25334 CASTELLSERÀ (Lleida)
873 63 12 03
Residència La Fuliola i Boldú
C. Sis, 1
25332 LA FULIOLA (Lleida)
973 57 10 55
Política del Canal de Denuncias